تبلیغات
علم مثل دریاست . . . - بررسی تاثیر مصرف آهن ، روی و مس در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گندم آب

چکیده
به منظور بررسی تاثیر مصرف کودهای حاوی آهن، روی ومس در خصوصیات کمی و کیفی گندم به لحاظ افزایش عملکرد دانه و میزان پروتئین دانه و غلظت این عناصر دردانه و کلش، آزمایشی با پنج تیمار کودی NPK ( شاهد)،NPK+Fe ، NPK+Zn، NPK+Cu و NPK+Fe+Zn+Cu ، درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در 15 منطقه از اراضی شهرستان های کامیاران، قروه ، دهگلان ، مریوان و سنندج ( ایستگاه تحقیقاتی گریزه ) در سال زراعی 76-1375 به مرحله اجرا در آمد. غلظت آهن، روی و مس قابل جذب با روش DTPA به ترتبیب از حداقل 24/3، 62/0 و 88/0 تا حداکثر 52/23، 90/2و46/4 میلی گرم در کیلوگرم متغیر بود. آهن، روی و مس به ترتیب از منابع سکوسترین آهن -138 به میزان 10 کیلوگرم در هکتار، سولفات روی آبدار به میزان 40 کیلوگرم در هکتار و سولفات مس آبدار به میزان 20 کیلوگرم در هکتار تأمین گردید. این کودها همراه با سایر کودهای اصلی، قبل از کاشت ، توزیع و به زیرخاک برده شد.

 


براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری ( روش تجزیه مرکب) مشخص گردید که کلیه تیمارهای کودی نسبت به شاهد افزایش عملکرد دانه داشته اند لیکن این افزایش فقط برای تیمار NPK+Zn معنی دار بوده است. این تیمار با میانگین عملکرد 5450 کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار شاهد با عملکرد 5005 کیلوگرم در هکتار، 445 کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد نشان داده است که در سطح یک درصد معنی دار گردید.
- با مصرف سولفات روی، درصد پروتئین دانه گندم از 6/10 به 0/14 درصد افزایش یافت که در سطح یک درصد معنی دار بود، لیکن برای سایر تیمارهای کودی، افزایش از نظر آماری معنی دار نشد.
- مصرف توام سولفات روی با کودهای سکوسترین آهن و سولفات مس، غلظت روی در دانه را در سطح پنج درصد به میزان 5/4 میلی گرم در کیلوگرم نسبت به شاهد افزایش داد. لیکن مصرف سولفات روی به تنهایی موجب افزایش بیشتر غلظت روی به میزان 5/6 میلی گرن در کیلوگرم گردید که در سطح یک درصد معنی دار شد و این موید اهمیت فراوان مصرف روی در مقایسه با کودهای دیگر بود.
- سکوسترین آهن تاثیر معنی داری در افزایش غلظت آهن دانه نداشت، لیکن مصرف توام آن با سولفات روی و سولفات مس، غلظت آهن کلش را نسبت به شاهد به میزان 6/11 میلی گرم در کیلوگرن افزایش داد که درسطح پنج درصد معنی دار بود.
مصرف سولفات مس، غلظت مس دانه را به میزان 0/1 میلی گرم در کیلوگرم نسبت به شاهد افزایش داد که درسطح پنج درصد معنی دار بود، لیکن در افزایش غلظت مس درکلش بی تاثیر بود.ارسال توسط mobin molaea
آرشیو مطالب
نظر سنجی
دوست دارین کدوم مطلب رو بخونین؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

خرید شارژ

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا